EY Analityk biznesowy, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym, Warszawa in Warszawa, Poland

Analityk biznesowy, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym, Warszawa

Advisory

Requisition # WAR000WL

Post Date Apr 12, 2018

EY (dawniej Ernst&Young) jest jedną z wiodących, międzynarodowych firm świadczących profesjonalne usługi doradcze. Zatrudniamy ponad 2900 profesjonalnych doradców i audytorów. Świadczymy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, w tym badania bezpieczeństwa systemów informatycznych, doradztwa podatkowego, transakcyjnego, doradztwa w zakresie ulg i dotacji inwestycyjnych.

Poszukujemy osób, które będą wspierały naszych globalnych klientów z sektora bankowego we wdrażaniu zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Zakres obowiązków:

 • uzgadnianie i potwierdzanie wymagań biznesowych z kluczowymi interesariuszami po stronie biznesowej z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych, istniejących procesów, danych i systemów,

 • przygotowanie ustrukturyzowanej dokumentacji w zakresie analizy biznesowej, analizy danych oraz analizy funkcjonalnej,

 • przedstawianie rekomendacji odnośnie najlepszych praktyk i rozwiązań usprawniających procesy biznesowe,

 • dbanie o zachowanie jakości wytwarzanych rozwiązań analitycznych,

 • opracowanie strategii zbierania, przeglądu i analizy wymagań w zakresie danych,

 • definiowanie scenariuszy testowych UAT oraz realizacja testów,

 • fefiniowanie testów oceny wpływu (Impact Assessment) oraz realizacja testów.

Oczekujemy:

 • wysokich umiejętności w zakresie analizowania i dokumentowania wymogów biznesowych i funkcjonalnych dotyczących workflow’u, danych, algorytmów kalkulacyjnych, raportowania,

 • znajomości procesu kredytowgo dla dużych korporacji, w szczególności w zakresie nadawania i zarządzania limitami kredytowymi i wewnętrznymi ratingami kredytowymi,

 • odporności na stres – umiejętności prowadzenia analiz i wypracowywania rozwiązań w zmiennym środowisku,

 • umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacyjnych,

 • umiejętności współpracy w ramach międzynarodowego zespołu,

 • znajomości metodyk projektowych (PRINCE2, Agile).

Oferujemy:

 • bezpośredni udział w projektach realizowanych z Polski w wiodących globalnych bankach,

 • udział w programie rozwoju zawodowego opierającego się na trzech filarach:

 • zdobywaniu różnorodnych doświadczeń,

 • spersonalizowanym programie kursów i szkoleń,

 • coachingu i mentoringu,

 • program EY Care & Wellness – to min. karty sportowe, masaże biurowe, warsztaty edukacyjne i wiele innych.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i załączenie CV w języku angielskim.