EY Analityk biznesowy w zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym - Warszawa in Warszawa, Poland

Analityk biznesowy w zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym - Warszawa

Advisory

Requisition # WAR000WL

Post Date Apr 12, 2018

EY (dawniej Ernst&Young) jest jedną z wiodących, międzynarodowych firm świadczących profesjonalne usługi doradcze. Zatrudniamy ponad 2900 profesjonalnych doradców i audytorów. Świadczymy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, w tym badania bezpieczeństwa systemów informatycznych, doradztwa podatkowego, transakcyjnego, doradztwa w zakresie ulg i dotacji inwestycyjnych.

Poszukujemy osób, które będą wspierały naszych globalnych klientów z sektora bankowego we wdrażaniu zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Zakres obowiązków:

 • Uzgadnianie i potwierdzanie wymagań biznesowych z kluczowymi interesariuszami po stronie biznesowej z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych, istniejących procesów, danych i systemów.

 • Przygotowanie ustrukturyzowanej dokumentacji w zakresie analizy biznesowej, analizy danych oraz analizy funkcjonalnej.

 • Przedstawianie rekomendacji odnośnie najlepszych praktyk i rozwiązań usprawniających procesy biznesowe.

 • Dbanie o zachowanie jakości wytwarzanych rozwiązań analitycznych.

 • Opracowanie strategii zbierania, przeglądu i analizy wymagań w zakresie danych.

 • Definiowanie scenariuszy testowych UAT oraz realizacja testów.

 • Definiowanie testów oceny wpływu (Impact Assessment) oraz realizacja testów.

Oczekujemy:

 • Wysokich umiejętności w zakresie analizowania i dokumentowania wymogów biznesowych i funkcjonalnych dotyczących workflow’u, danych, algorytmów kalkulacyjnych, raportowania.

 • Znajomości procesu kredytowego dla dużych korporacji, w szczególności w zakresie nadawania i zarządzania limitami kredytowymi i wewnętrznymi ratingami kredytowymi.

 • Odporności na stres – umiejętności prowadzenia analiz i wypracowywania rozwiązań w zmiennym środowisku.

 • Umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacyjnych.

 • Umiejętności współpracy w ramach międzynarodowego zespołu.

 • Znajomości metodyk projektowych (PRINCE2, Agile).

Oferujemy:

 • Bezpośredni udział w projektach realizowanych z Polski w wiodących globalnych bankach.

 • Udział w programie rozwoju zawodowego opierającego się na trzech filarach:

 • zdobywaniu różnorodnych doświadczeń,

 • spersonalizowanym programie kursów i szkoleń,

 • coachingu i mentoringu.

 • Program EY Care & Wellness – to min. karty sportowe, masaże biurowe, warsztaty edukacyjne i wiele innych.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i załączenie CV w języku angielskim.